PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
WELKOM in Tange Alteveer WELKOM in Tange Alteveer


De Protestantse gemeente te Tange-Alteveer

"Kom naar Jezus toe, de Levende Steen, en laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijk huis." (naar 1 Petrus 2:4-5)

Midden in ons dorp, ongeveer op het hoogste punt van de bult, staat een kerkgebouw van een halve eeuw oud. Daarvoor stond er een gebouw uit 1902. Het kerkgebouw is er een tastbaar teken van dat er een christelijke kerk in Alteveer is. Toch is de kerk zelf geen stenen gebouw. Het is een gebouw van levende stenen, die samen op de Hoeksteen Jezus steunen. De kerk bestaat uit gewone mensen die samen verbonden zijn in Christus en die toeleven naar zijn Komst.

Het hart van ons gemeenteleven is het Heilig Avondmaal. Daar beelden we uit, dat Jezus Christus voor ons van levensbelang is. Hij is ons Brood waardoor wij gevoed worden. Hij is onze Wijn, die ons vreugde geeft. Als Hij zichzelf niet voor ons gegeven had, zouden we nooit Zijn gemeente kunnen zijn. Behalve het Avondmaal is ook de Doop van groot belang. Daarin wordt uitgebeeld dat we alleen dankzij de wedergeboorte kinderen van God kunnen zijn.

Niet in elke dienst wordt het Heilig Avondmaal of de Doop bediend. Wat wél in elke dienst voorkomt, is de voorlezing uit de Bijbel en de uitleg en toepassing daarvan. Verder bidden we in elke dienst voor elkaar en voor onze naasten. Ook zingen we Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Op die manier moet ons geestelijk leven gevoed worden. De kinderen krijgen meestal op hun niveau een Bijbelvertelling aangeboden in de Kinderkerk. Verder is er voor allerlei doelgroepen 'aanvullend voedsel' in de vorm van verenigingen, catechisaties, clubs en kringen. En natuurlijk proberen we dagelijks met elkaar mee te leven.

Als gemeente zijn we onderdeel van Christus' wereldwijde Lichaam. Organisatorisch vallen wij onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). www.classisgroningendrenthe.nl .
Vanouds was de gemeente een Hervormde gemeente met confessionele instelling. Confessioneel wil zeggen: het goede van vroeger proberen door te geven en openstaan voor bijbels verantwoorde vernieuwing. Maar veel belangrijker dan deze identiteit is dat we van Christus zijn, en verbonden zijn met iedereen die Hem liefheeft. Zo willen we een gastvrije gemeenschap zijn, waarin heel verschillende mensen elkaar liefhebben als broeders en zusters.

Van harte welkom!
 

 

terug
 
 
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.