PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Vanuit de kerkenraad
30 mrt 2024 Vanuit de kerkenraad

Op 5 maart vergaderde de kerkenraad

Als opening lazen we  Spreuken 1 : 1 – 15 luister goed naar wijze lessen. Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Luister naar je vader en moeder, hoed je voor slecht gezelschap. En Romeinen 12 vers 2 God geeft je de wijsheid Zijn wil te kennen, daardoor weet je wat goed en volmaakt is en waar God blij mee is. We moeten zoeken en bidden om de wijsheid die van God komt. Hij laat ons nooit in de steek.

Er is nog steeds een vacature binnen de kerkenraad we zullen volgende kerkenraadsvergadering bespreken hoe we hiermee verder gaan.

Er zijn ambten maar ook veel taken binnen onze gemeente veel van deze taken en wie ervoor verantwoordelijk is staan beschreven in onder andere het werkverdelingsplan, schema tuinonderhoud, schoonmaken kerk en gebouw, protocollen etc, ook proberen we een opsomming te maken van niet beschreven taken die wel uitgevoerd worden. Deze  worden geactualiseerd en bijgewerkt zodat voor een ieder duidelijk is welke taken door wie worden uitgevoerd en wie waar verantwoordelijk voor is.

Op de gemeenteavond van 10 april zullen we u hierover nader inlichten. Ook zal op deze gemeenteavond verantwoording worden afgelegd van de financiele situatie van onze gemeente. De kniepertjes en spekdikkenactie zal ook een presentatie geven.
Hierbij een oproep aan u en jullie allen kom naar de gemeenteavond op 10 april aanvang half acht in het gebouw; laten we samen gemeente zijn en praten en luisteren en nadenken over de toekomst van onze gemeente.

We hebben als kerkenraad de dienst van de jeugd onder leiding van Dhr. Brouwer van jl. 18 februari geëvalueerd.
We gaan hier een vervolg aan geven. We hebben besloten dit concept het zij aangepast over te nemen voor de slotdienst op 28 april.

Kerkrentmeester niet ambtsdrager R. Fissering sloot de vergadering af met een stuk uit zijn dagboekje “Ik ben altijd bij je”. Waaruit hij dagelijks leest, vandaag las hij samengevat : “Jezus zorgt voor mij, Hij waakt over jou, breng al je zorgen en noden bij Hem”.  

In die wetenschap mogen wij leven… en ook gemeente zijn ….

De volgende kerkenraadsvergadering is D.V. dinsdagavond 2 april

 
terug
 
 
 
Ere Dienst (21-04-2024 (19:00)
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.