PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad


In de kerkenraad van 8 december hebben we opnieuw kennis gemaakt met onze consulent ds. op ’t Hof. Het is duidelijk dat het consulentschap zich beperkt tot het bijstaan van de kerkenraad het komend half jaar.
Ds. op ’t Hof benoemde dat het goed is om ons een beeld te gaan vormen hoe we de toekomst in willen gaan.
In ons beleidsplan staat dat we het betrekken van jongeren bij kerk en eredienst belangrijk vinden. Als kerkenraad hadden we dit voorjaar zaken uitgewerkt maar die krijgen helaas nu geen vervolg. We hebben onze consulent gevraagd om een ronde te doen bij alle gezinnen om “op te halen” wat hun verlangens zijn t.a.v. jeugd en kerk. Tevens kan dan ook gevraagd worden wat ze zelf hierin kunnen bijdragen. Gelukkig is Ds. op ’t Hof bereid om het gesprek met de gezinnen aan te gaan. U kunt dus een huisbezoek van onze consulent verwachten. Daar willen we het niet bij laten. Alle actieve leden die trouw de erediensten bezoeken zijn belangrijk en we zijn dan ook onverminderd nieuwsgierig naar hun mening. Geef uw mening door bij de pastorale bezoeken van ds. van der Wind.
We willen aan het eind van 1e kwartaal bij elkaar brengen wat binnen de gemeente besproken is en gezamenlijk met beide predikanten en kerkenraad beraden wat we hier uit leren en hoe we hier mee verder kunnen. Ontvang dan ook Ds. op ’t Hof en Ds. van der Wind hartelijk en ga het gesprek aan.

Bedenk echter daarbij niet alleen:
“wat heb ik aan de kerk, maar ook wat heeft de kerk aan mij!”. 

Deze vraag is nu al relevant omdat er per januari 3 vacatures binnen de kerkenraad ontstaan die moeten worden opgevuld.

Er zijn twee vacatures van ouderling kerkrentmeester en één vacature voor diaconie. Hierbij de oproep om hieraan vanuit de gemeente gehoor te geven. De aantallen zijn de laatste jaren al teruggebracht, zodat de invulling van de vacatures echt nodig zijn. Wat dat betreft is uw inbreng bepalend voor de toekomst van uw kerk. In de kerkorde is nu ook de mogelijkheid om doopleden ouder dan 18 jaar in een ambt te bevestigen. Als ze het ambt aanvaarden wordt geacht dat ze daarbij ook direct hun geloofsbelijdenis volbrengen.
We hebben besloten dit in het plaatselijk reglement mogelijk te maken en dit op de komende gemeenteavond ter besluitvorming voor te leggen.

Graag ontmoeten we u als nieuw lid van de kerkenraad in 2021.
terug
 
 
 
Liturgie (17-01-2021)
meer
 
Bladvulling
meer
 
Rechtstreeks Kerkdienst bekijken
https://www.youtube.com/channel/UCqkp5ZNExnKQn0P1AQUFubA?disable_polymer=true
  meer
 
Digitaal Kerkblad
https://kerk-alteveer.jouwweb.nl/
 
 
Gastenboek (ook voor vragen en Wensen)
KLIK OP ONDERSTAANDE LINK en klik dan op schrijf nieuw bericht
https://www.tboek.nl/gastenboek/websitegastenboek/
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.