PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Vanuit de kerkenraad
31 jan 2024 Vanuit de kerkenraad

Op 2 januari vergaderde de kerkenraad

Als opening lazen we Genesis 1 vers 1
We staan aan het begin van een nieuw jaar we mogen weten dat we er niet alleen voorstaan.
We hoeven niet alleen te beginnen, God is al voor ons begonnen.
Hij die trouw blijft aan Zijn bedoelingen.
Ons begin is in de naam van Hem, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Op de kerkenraadsvergadering stond weer de ambtsdragersverkiezing centraal.
Bert Horlings en Pieter Roelfsema hebben hun beroep aangenomen.
Er is nu dus nog één openstaande vacature voor het ambt van ouderling.

De bevestigingsdienst waarin beide broeders bevestigd zullen worden en waarin we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers staat gepland voor 4 februari.
Een vraag van de colleges van diaconie en kerkvoogdij wat doet u in de collecte?
Hoe is uw geefgedrag of nog belangrijker voor deze colleges wat is het geefbedrag.
Alles wordt duurder een euro is veel minder waard dan een paar jaar geleden.
Wat doet u? Geeft u nog altijd hetzelfde als bijv. 10 jaar geleden?

De volgende kerkenraadsverg. is D.V. dinsdagavond 6 februari

 
terug
 
 
 
Chr.Jeugdclub 12-15 JAAR
meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.