PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Profielschets PG Profielschets PG


Profielschets
Protestantse Gemeente
Tange-Alteveer
www.pknalteveer.nl


Tange-Alteveer (Gn)
Alteveer is een dorp in de provincie Groningen. Gelegen op de grens van Westerwolde en het veenkoloniaal gebied, en valt onder de gemeente Stadskanaal. Het dorp ligt aan weerszijden van de N366 en de N365. Het dorp telt ongeveer 1150 inwoners. De naam Alteveer is afgeleid van een kanaal.
Het is van oorsprong een vervenersdorp ontstaan aan het eind van de 19e eeuw.
In die tijd was er veel armoede. De laatste plaggenhut was in 1941 bewoond en na de dood van de bewoonster Fennechien Weering is deze plaggenhut verhuisd naar het Nederlands openluchtmuseum in Arnhem.
Maar wie denkt dat er in Alteveer weinig gebeurt, heeft het mis. Meer dan twintig verenigingen zorgen voor een gevarieerd dorpsleven.
De Drijscheer is de naam van het multifunctionele gebouw waar bijna altijd wel wat te doen is, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Voor de jongste inwoners van Alteveer is er een peuterspeelzaal naast de Drijscheer. Het protestants christelijk onderwijs is vertegenwoordigd in het landelijke Alteveer.

Ontstaan Gemeente
Midden in het dorp staat de kerk met een rijke geschiedenis, waar nu al 100 jaar het Woord van God verkondigt wordt. Hoe deze kerk is ontstaan en wat er zoal gebeurd is in de afgelopen 100 jaar staat beschreven in het boek: “Tange-Alteveer poort van Westerwolde” dat in 1998 is uitgebracht door Hirzo Schuurman. De huidige kerk is gebouwd in 1961.

Het ontstaan van de Nederlandse Hervormde Evangelisatie van Tange-Alteveer
In 1902 besloot de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Onstwedde om in Tange-Alteveer een hulpkerk te bouwen en een woning voor de evangelist-godsdienstonderwijzer. Op 21 oktober 1902 werd medegedeeld dat de evangelist W.C. Lodder naar Tange-Alteveer zou komen en deze werd op 7 december bevestigd te Tange-Alteveer, hiermee was de Nederlandse Hervormde Evangelisatie te Tange-Alteveer een feit. Op 1 april 1947 werd Tange-Alteveer een zelfstandige gemeente en werd voortaan Nederlandse Hervormde Kerk genoemd.

De kerk nu
In Alteveer staat één kerk. Voor een paar jaar terug heette deze nog de Hervormde Gemeente te Tange Alteveer, tegenwoordig heet zij Protestantse Gemeente Tange Alteveer. Iedereen weet dat er veel verschillende kerken zijn. Iedereen begrijpt ook wel dat dit niet goed is. Tange Alteveer gebruikt deze nieuwe naam niet om aan te geven dat zij er van overtuigd is dat de nieuwe kerk beter is dan de oude, maar we geven hiermee aan dat eenheid belangrijk is. Wij geloven in één God die, door alle verdeeldheid heen, één kerk wil bouwen waarvan Tange Alteveer deel van uit mag maken. Niet omdat we denken dat we de beste kerk zijn, maar omdat we ons verbonden voelen met ons dorp. Omdat we iedereen de ruimte willen bieden om samen te geloven in God en te leven met God. Bij ons kan niet iedereen altijd zijn zin krijgen, maar er is wel voor iedereen een plek.
Wat willen we zijn
De gemeente Tange-Alteveer wil de hoop zijn voor het dorp. Daar kunnen mensen Jezus ontmoeten, als ze Hem nog niet kennen.
Daar is God bij de mensen.
Daar zijn de mensen bij elkaar.
Daar zijn meer mensen welkom.
Daarom zijn we van mening dat het bestaan van een gemeente van groot belang is voor God, voor gemeenteleden, maar ook voor het hele dorp.
Wij willen dat de eredienst een centrale plek blijft binnen de gemeente en waar ruimte is voor jong en oud voor de wekelijkse ontmoeting en het luisteren naar Gods Woord.
Vanwege de diversiteit zijn er verschillende diensten. De traditionele eredienst vindt op de zondagochtend plaats. Als onderdeel van deze dienst is er voor de groep van 4-12 jaar kinderkerk. Voor de jeugd is er ruimte binnen de kerk voor opendeur- en jeugddiensten.
De gemeente bestaat uit een centrale kring van gemeenteleden die erg betrokken zijn en ook buiten de kerkdiensten om willen we ons met wijkgesprekken verdiepen in geloofszaken en daarbij elkaar ondersteunen en motiveren.

Huidig indeling gemeente
Op dit moment staan er 322 namen in het bestand (170 eenheden, waarvan:
Lidmaten                   : 111
Doopleden                : 160
Leden ongedoopt     : 39 / Mee-geregistreerd : 12

De leeftijdsindeling is als volgt: (datum augustus 2018)
Min Max Geen doop/bel. Dooplid Belijdend Totaal  
0 4 0 2 0 2  
5 9 0 7 0 7  
10 14 2 24 0 26  
15 19 2 24 1 27  
20 24 1 14 0 15  
25 29 2 5 1 8  
30 34 3 7 1 11  
35 39 1 6 3 10  
40 44 2 8 14 24  
45 49 8 6 14 28  
50 54 7 4 6 17  
55 59 3 8 15 26  
60 64 2 11 7 20  
65 69 3 9 9 21  
70 74 8 12 7 27  
75 79 2 6 13 21  
80 84 2 5 6 13  
85 89 2 1 7 10  
90 94 1 0 5 6  
95 100 0 1 0 1  
        Totaal 320
               


Kerkelijk
Classis: Groningen Drenthe/  Ring Oost-Groningen classisscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl
Er zijn geen andere kerken in het dorp, zodat er weinig samenwerking op kerkelijk gebied is. Recent ontstaan er wel kennismakingsgesprekken tussen de gemeenten in de omgeving. Er is samenwerking op het gebied van Evangelisatie.
Er bestaat een Evangelisatie Platform, waarin de Gemeenten Onstwedde, Vlagtwedde en Tange-Alteveer samenwerken.
Alhoewel een veelkleurige gemeente moeilijk te omschrijven is binnen één modaliteit,
wordt onze gemeente gekenmerkt als confessioneel.

De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
1 predikant / kerkelijk werker (vacant)               
4 ouderlingen                                                                     
3 ouderlingen-kerkrentmeester                           
4 diakenen

Totaal 12 personen.

Kerkenraadsvergadering.
De agenda wordt voorbereid in het moderamen.
 
Gebouwen
Pastorie: ( Wordt momenteel geschikt gemaakt om te verhuren):
 • Begane grond:  Hal met trapopgang, ruime woonkamer met schuifpui, woonkeuken, studeerkamer, slaapkamer, bijkeuken met toilet.
 • 1e verdieping: 4 slaapkamers, badkamer.
 • Vliering.
 • Het geheel is voorzien van C.V. en de begane grond van dubbele beglazing.
 • Garage + carport.
 • Tuinschuur.
 • Achter de pastorie is een ruime besloten tuin, naast de kerkzaal.

De kerkzaal en verenigingsgebouw zijn één geheel. Het verenigingsgebouw bevat 1 zaal welke opgesplitst kan worden in 3 zalen.
Aan het verenigingsgebouw is een aangebouwde aula.
Tevens is er een vrijstaand clubgebouw(tje).
Aangrenzend aan de kerk is een gemeentelijke begraafplaats.

Kerkdiensten.
Er is één dienst per zondag: ’s morgens 9:30 uur en naast start- en slotdienst van het winterwerk zijn er 5 opendeur- jeugddiensten om 19:00 m.u.v. de zomermaanden juli en augustus.
Daarnaast is er een bidstond en dankstonddienst.
Op de 2e feestdagen wordt veelal door een zangkoor of groep medewerking aan de dienst verleend. Op 24 december wordt een kerstnachtdienst gehouden. Tijdens de kerstdagen staat een kerstboom in de kerk.
Het kerkbezoek: ’s morgens                ca. 50-70 personen
                           ’s avonds                  ca. 50-60 personen

In de diensten worden verschillende Bijbelvertalingen gebruikt en er wordt gezongen uit het Liedboek voor de kerken (1973). Daarnaast is door de beamer ook zingen uit Evangelisch Liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer en Op toonhoogte mogelijk.
Het Heilig Avondmaal wordt 5x per jaar gevierd (waarvan één keer op Goede vrijdag), waarbij de viering aan tafels plaatsvindt. (ca. 35 lidmaten nemen aan deze viering deel)

Kerkblad.
Verschijnt maandelijks, tijdens de vakantie verschijnt een dubbel nummer (meestal juli/augustus)

Kerkwebradio.
Voor ouderen en zieken bieden we de mogelijkheid om de dienst te volgen via kerkwebradio en internet.

Groepen/commissies:
 • Kerkenraad (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diaconie)
 • Moderamen
 • Organisten
 • Beamercommissie
 • Liturgiecommissie
 • Kerkblad
 • Commissie voor Jeugd & opendeurdiensten (dienst met evangeliserend karakter)
 • Evangelisatieplatform
 • Bezoekgroep
 • Kerk en school Alteveer/Onstwedde
 • (Belijdenis)- catechisatie
 • Leiding kinderkerk
 • Leiding jeugdclub
 • Leiding törfclub
 • 55+ groep
 • Oudpapier
 • Activiteitencommissie
 • Organisatie vakantiebijbelweek

Overige informatie KerkledenInformatie bevolking Dorp Alteveer
 
Onderwerp Waarde  
Aantal inwoners 1150
Vrouwen 550
Mannen 600
Leeftijd 0 tot 15 170
Leeftijd 15 tot 25 125
Leeftijd 25 tot 45 235
Leeftijd 45 tot 65 390
Leeftijd 65 en ouder 230
Ongehuwd 455
Gehuwd 535
Gescheiden 85
Verweduwd 75

 
terug
 
 
 
Ere Dienst 21-07-2024
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.