PKN
Protestantse gemeente Tange-Alteveer
 
Ter Overdenking
01 apr 2024 Ter Overdenking


Het lege graf, een vrede- en vreugdevolle realiteit
Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. (Johannes 20: 19-20)

Is dit een droom? Je kunt jezelf die vraag stellen als er in je leven wel hele vreemde dingen gebeuren. Zo vreemd als de discipelen het meemaken zal ons niet vaak overkomen. Eerst waren er die vrouwen die vertelden dat ze een engel hadden gezien die hen heeft verteld dat Jezus is opgewekt en dat ze even later Jezus zelf hebben ontmoet. Als Petrus en Johannes op onderzoek uitgaan zien ze dat het graf leeg is.
En Petrus ontmoette Jezus ook. 
En nu komen deze twee broeders uit Emmäus binnen, met een verhaal dat ook al zo fantastisch is. En het klinkt uit de mond van de discipelen: De Heere is werkelijk opgewekt!

Dat zeggen is één. Maar daar volledig van overtuigd zijn is twee. Geloof je dat nu echt? Voor de discipelen blijkt dit  geloven toch moeilijker te zijn dan je op grond van hun woorden zou denken. Want als Jezus in hun midden staat schrikken ze: ze denken dat Jezus een geest is.
Jezus begroet hen kalm. Vrede zij u, zegt Hij tegen Zijn discipelen. Ook na alles wat er is gebeurd. Ook nadat zij Hem in de steek hebben gelaten tijdens zijn lijdensweg klinkt het hier: Vrede zij u. Wat bijzonder. Christus brengt vrede. Vrede doordat onze zonden door Zijn offer verzoend zijn. Vrede zodat wij kunnen bestaan voor Gods heilig aangezicht. Maar wat werkt deze vrede uit? Is dat een goed gevoel? Gaat alles dan van een leien dakje? Ruimt God elk obstakel wat wij tegenkomen uit de weg? Nee. Het gaat er in eerste instantie om dat onze zonden verzoend worden. De vrede van God is allereerst vrede met God.
Vrede met God doordat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan, ja de dood in. Maar… Hij is ook weer opgewekt.
En zo klinkt Zijn stem: Vrede zij u. Aanvaard die vrede. Neem Jezus aan als je Heer en Heiland. Dan is er vrede tussen God en u. Dan kun je het leven aan, met al zijn moeite en verdriet, met al zijn vreugde en liefde, omdat Hij leeft!
Maar wat als die vrede ver te zoeken is? Wat troost ons dan? Jezus. Hij staat in het midden van de discipelen. Hij laat aan hen Zijn lichaam zien. De wonden in Zijn handen en Zijn voeten. Hij eet van het voedsel wat ze Hem aanbieden. Dit is geen geest, dit is geen droom. Nee, Jezus staat in hun midden, met een verheerlijkt lichaam. Een lichaam dat wat meegemaakt heeft. Een lichaam dat de sporen van het lijden draagt. Hier staat een mens, maar ook God die door de dood heengegaan is om voor ons het eeuwige leven te verkrijgen. Jezus leeft en een ieder die in Hem gelooft mag delen in Zijn eeuwige vrede.

Ds. J. Admiraal
terug
 
 
 
Ere Dienst (21-04-2024 (19:00)
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.